APPER OG FUNKSJONER
Bruke navigering avkjøring for avkjøring
APPER OG FUNKSJONER

Bruke navigering avkjøring for avkjøring

Viktig:
  • Kontroller om du har kjøpt navigering avkjøring for avkjøring for landet eller regionen du er i.
  • Hvis du vil bruke navigering avkjøring for avkjøring, må alternativet GPS-satellitter være avmerket i Innstillinger > Location.
  1. I Posisjoner søker du etter stedet hvor du vil gå.
    Tips: Har du lagret plasseringer som footprints? Du kan også angi et footprint som destinasjon. På hovedskjermbildet klikker du på > Footprints og velger deretter et footprint.
  2. Klikk på Førsteklasses navigering.

Angi navigeringspreferanser

Velg hvordan du vil at Posisjoner skal kartlegge ruten. Du kan be Posisjoner om å unngå motorveier eller bompenger, vise informasjon om kjørefiler, velge rutepreferanse og mye mer.
  1. Mens du bruker navigering avkjøring for avkjøring, klikker du på > Navigator.
  2. Angi preferanser ved å velge eller klikke på et element.

Slå av hastighets- og sikkerhetskameravarsler

Hvis du har sikkerhetskameratjenesten, kan du velge å slå av denne tjenesten midlertidig.

  1. Mens du bruker navigering avkjøring for avkjøring, klikker du på > Advarsler.
  2. Fjern alternativene Hastighetsadvarsel og Advarsel om sikkerhetskamera.

Besvare et anrop under bruk av navigering

Når du mottar et anrop, skyves hele kartet opp litt slik at du kan se det innkommende anropet og besvare det. Ingen grunn til bekymring. Du kan fortsatt bruke navigering fordi vi har sørget for at anropsskjermen bare legger beslag på så lite plass som mulig nederst på skjermen.

 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
537
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-sv
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER