Slå plasseringstjenester av eller på

Slå plasseringstjenester av eller på

Du må aktivere plasseringskilder for å kunne finne plasseringen din på HTC One SV.
  1. Gå til Innstillinger og klikk på Plassering.
  2. Velg eller fjern plasseringskildene du vil slå på eller av.

Hvis du slår av en plasseringstjeneste, betyr det at ingen applikasjoner på HTC One SV vil samle inn plasseringsdata gjennom den plasseringstjenesten. Tredjeparts applikasjoner kan imidlertid samle inn – og HTC One SV kan fortsette å tilby – plasseringsdata gjennom andre tjenester, også gjennom Wi-Fi og signaltriangulering.

0 personer fant dette nyttig