Se og trimme en video

Se og trimme en video

Du kan ta et stillbilde når du ser på en video, trimme video for å fjerne uønskede scener, og mye mer.
  1. I Galleri-appens Album- eller Hendelser-visning går du til videoen du vil se på.
  2. Trykk på avspillingskontrollene på skjermen for å spille av eller pause avspillingen, justere lydnivået osv.
    Tips: Trykk på > Velg spiller for å dele videoen i hjemmenettverket.
  3. Trykk for å ta og lagre et stillbilde.
  4. For å trimme videoen klikker du på > Rediger.
  5. Dra de to trimglidebryterne dit du vil at videoen skal begynne og slutte.
  6. Klikk på for å forhåndsvise den trimmede videoen.
  7. Klikk på Lagre.
Den trimmede videoen blir lagret som en ny fil. Den originale videoen forblir uredigert.
0 personer fant dette nyttig