KOMME I GANG
Gruppere apper i en mappe
KOMME I GANG

Gruppere apper i en mappe

Bruk mapper til å samle applikasjoner på startlinjen eller på startskjermen i grupper for å frigjøre plass som du kan bruke til flere applikasjoner.
 1. Trykk på og hold en app og dra den deretter over til en annen app for å opprette en mappe automatisk.
 2. Bank på mappen for å åpne den.
 3. Klikk på .
 4. Velg én eller flere applikasjoner som du vil legge til mappen.
 5. Trykk på Ferdig.
Tips:
 • Du kan også legge til snarveier til innstillinger eller informasjon. Først legger du en snarvei til startsiden, og deretter drar du den over i mappen.
 • Du kan også gruppere apper i en mappe i Alle apper-visningen. Klikk på > Egendefinert. Trykk og holde inne en app, og trekk den til en annen app. Gjør det samme med flere apper som du vil gruppere i mappen.

Endre navn på en mappe

 1. Klikk på mappen for å åpne den.
 2. Klikk på tittellinjen i mappens vindu.
 3. Skriv inn et nytt mappenavn.
 4. Klikk utenfor mappen for å lukke den.

Fjerne elementer fra en mappe

 1. Bank på mappen for å åpne den.
 2. Trykk på og hold en app, og dra den deretter ut til for å fjerne den.
  Merk: Hvis du vil fjerne en app i visningen Alle apper, trykker du på og holder appen og drar den ut av mappen.
Hvis det er bare ett element igjen i mappen, opphever mappen grupperingen av det siste elementet og fjerner seg selv automatisk.
 
personer fant dette nyttig
537
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-sv
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER