Spille inn videoer i sakte bevegelse

Spille inn videoer i sakte bevegelse

Gjenopplev handling i høy bevegelse bit for bit og gi litt spenning til videoene dine.
Viktig: Lyd er deaktivert når du er i denne modusen.
  1. I søkerskjermbildet trykker du på .
  2. Under Videopptaksmodus trykker du på Scene > Video i sakte bevegelse.
  3. Innram motivet ditt på søkerskjermen.
  4. Trykk på for å starte innspillingen.
  5. Hvis du vil stoppe innspilling, trykker du på .

Etter at du har spilt inn videoen i sakte film, kan du endre avspillingshastigheten til utvalgte avsnitt når du redigerer videoen i Galleri.

0 personer fant dette nyttig