Spille inn video

Spille inn video

  1. Åpne Kamera-appen.
  2. Når du er klar til å starte opptaket, trykk på .
  3. Under opptaket kan du:
    • Zoom fritt inn eller ut.
    • Endre fokus til et annet motiv eller område ved ganske enkelt å trykke på det i søkerskjermbildet.
    • Trykk på blitsikonet for å slå blitsen på eller av.
  4. Hvis du vil stoppe innspilling, trykker du på .

Ta et foto mens du spiller inn en video (VideoPic)

Viktig: Sørg for at du er i Normal-scene for å bruke denne funksjonen.
Mens du spiller inn video med hovedkameraet, trykker du for å ta et stillbilde av motivet.
0 personer fant dette nyttig