Dvalemodus

Dvalemodus

Dvalemodus sparer batteristrøm ved å sette HTC One SV i en lavstrømstilstand mens displayet er avslått. Den forhindrer også tilfeldige tastetrykk når du har HTC One SV i lommen.

Bytte til Dvalemodus

Trykk raskt på AV/PÅ-knappen for å slå av skjermen og bytte til dvalemodus. HTC One SV går automatisk i dvalemodus når den ikke har vært i bruk på en stund.

Du kan endre tiden før HTC One SV sover i Skjerm, bevegelser og knapper (eller Skjerm og knapper)-innstillingene.

Våkne opp fra dvalemodus

Hvis du vil vekke HTC One SV manuelt, klikker du på AV/PÅ-knappen. Hvis du har satt opp et låst skjermbilde, må du låse det opp.
Merk: HTC One SV vekkes automatisk når du mottar et innkommende anrop.
0 personer fant dette nyttig