Berøringer

Berøringer

Bruk berøringer for å komme rundt Startsiden, åpne applikasjoner, bla gjennom lister, med mer.

Klikk

  • Trykk på skjermen med fingeren når du vil velge skjermelementer som applikasjon- og innstillingsikoner, eller trykk på skjermknapper.
  • Når du har rullet ned en lang liste eller skjerm (i programmer som E-post og Personer), trykker du på statuslinjen for å hoppe rett til toppen av skjermen.

Trykk og hold

Hvis du vil åpne de tilgjengelige alternativene for et element (f.eks. en kontakt eller kobling på en webside), trykker du på og holder inne elementet.

Sveipe eller skyve

Bare sveip fingeren din loddrett eller vannrett over skjermen for å gå til andre startsider, bla gjennom dokumenter, med mer.

Dra

Trykk og hold fingeren nede med et visst trykk før du begynner å dra. Når du drar, må du ikke løfte fingeren før du har nådd målposisjonen.

Slåing

Å slå ligner sveiping, bortsett fra at du må sveipe fingeren med lette, raskere strøk, som når du blar til høyre og venstre på Startsiden, eller blar i kontaktlisten eller meldingslisten.

Trykk og bla

På startskjermbilden kan du lett flytte en widget eller et ikon fra én skjerm til en annen.

Trykk og hold widgeten eller ikonet med en finger, og bla skjermen til den nye plasseringen med en annen finger.

Gli med to fingre

I noen applikasjoner, som Galleri, Meldinger, E-post eller nettleseren, kan du la to fingre gli fra hverandre for å zoome inn når du viser et bilde eller tekst.

La to fingre gli mot hverandre for å zoome ut på bildet eller teksten.

To fingers sveiping

  • Sveip nedover fra statuslinjen ved å bruke to fingre for å få tilgang til Hurtiginnstillinger.
  • I enkelte apper med sortering, som E-post eller Personer, kan du bruke to fingre til å sveipe opp eller ned for å rulle skjermen. Skjermen viser sorteringsrekkefølgen, og du kan enkelt rulle til informasjonen du søker.

Bevegelse med tre fingre

Sveip opp med tre fingre for å dele innhold som fotoer, videoer og musikk fra HTC One SV til TV-en eller høyttalerne dine.
Merk:
  • HTC-bevegelser er aktivert som standard, noe som gjør at bevegelser med tre fingre kun fungerer ved deling av innhold eller når du bruker HTC-apper.
  • Du må koble opp HTC Media Link HD (selges separat) til HDMI-TV-en for å dele innhold.

Kan du ikke bruke multi-fingerbevegelser i appene?

Det er fordi HTC-bevegelser er aktivert som standard. Dette gjør at bevegelser med tre fingre brukes eksklusivt for deling av innhold eller for bruk med HTC-apper. Du vil ikke kunne bruke flerfingerbevegelser (bevegelser som bruker tre fingre eller mer) til andre formål.
For å bruke flerfingerbevegelser i apper for spill eller musikkinstrumenter, fjerner du alternativet HTC-bevegelser i Innstillinger > Skjerm, bevegelser og knapper (eller Skjerm og knapper).
0 personer fant dette nyttig