Batteri

Batteri

Fjerne batteriet

Viktig: Før du bruker HTC One SV for første gang, må du fjerne den tynne filmen under batteriet.
 1. Ta av bakdekselet.
 2. Løft batteriet ut av batterirommet med tommelen eller fingeren.

Sette inn batteriet

Viktig: Bruk bare de originale batteriene som fulgte med i esken, eller erstatninger som HTC anbefaler.
 1. Ta av bakdekselet.
 2. Sett inn batteriet (med de synlige kobberkontaktene først) i batterirommet.

Lade batteriet

Før du slår på og begynner å bruke HTC One SV, anbefales det at du lader batteriet.
Viktig:
 • Batteriet er allerede installert i HTC One SV ved levering. Det er satt inn en tynn film mellom batteriet og batterirommet. Du må fjerne denne filmen før du kan lade batteriet.
 • Lad batteriet utelukkende med bare adapteren og USB-kabelen som fulgte med HTC One SV. Når batteristrømmen er for lav, så sørg for å bruke strømadapteren til å lade, ikke USB-kabelforbindelsen med datamaskinen din.
 • Ikke fjern batteriet fra HTC One SV mens du lader det ved hjelp av batterieliminator eller billader.
 1. Sett inn den lille enden av USB-kabelen i USB-kontakten.
 2. Sett inn den andre enden av USB-kabelen i batterieliminatoren.
 3. Plugg inn batterieliminatoren i en stikkontakt for å begynne å lade batteriet.
Merk:
 • Av sikkerhetshensyn kan batteriet slutte å lade for å unngå overoppheting.
 • Når du bruker Internett og lader batteriet, kan HTC One SV bli varmere. Dette er normalt.
 • For å spare på strømmen, ta strømadapteren ut av stikkontakten etter endt lading.
0 personer fant dette nyttig