Stoppe kjørende applikasjoner ved hjelp av Oppgavebehandling

Stoppe kjørende applikasjoner ved hjelp av Oppgavebehandling

Bruk Oppgavebehandling for å stoppe en app som kjører eller tving en app til å lukke hvis den har sluttet å fungere.
  1. På startskjermbildet klikker du på > Oppgavebehandling.
  2. I listen Applikasjoner klikker du på til høyre for applikasjonsnavnet for å stoppe den.
0 personer fant dette nyttig