Optimere batterilevetid med strømsparingsmodus

Optimere batterilevetid med strømsparingsmodus

Aktivering av strømsparingsmodus hjelper til med å øke batterilevetiden. Den reduserer bruk av telefonfunksjoner som tømmer batteriet, som CPU og skjermen.
  1. Skyv åpent varslingspanelet.

    Hvis du vil velge hvilke telefonfunksjoner som strøm skal bevares for, trykker du først på Strømsparer-meldingen før du slår på strømsparingsmodusen.

    Merk: Hvis Datatilkobling er valgt, kobler HTC One S automatisk fra det mobile nettverket etter 15 minutter når den er i hvilemodus og dataforbindelsen er inaktiv (ingen nedlastningsaktivitet, streaming eller dataforbruk). Den kobler til på nytt og kobler deretter fra periodisk når dataforbindelsen er inaktiv for å spare batteristrøm.
  2. Trykk på avmerkingsknappen ved siden av Strømsparer-meldingen for å slå strømsparingsmodus på eller av.
0 personer fant dette nyttig