Slette et album fra HTC Sync Manager

Slette et album fra HTC Sync Manager

For å slette et album på HTC Sync Manager, må du fjerne mappebanen fra Innstillinger. Ikke fjern et album fra Musikk- eller Galleri-skjermbildet da dette vil slette mappen fra datamaskinen.
  1. Klikk på > Innstillinger.
  2. Klikk på mappen som du vil slette, og klikk deretter på Fjern.
0 personer fant dette nyttig