Fjerne en konto

Fjerne en konto

Du kan fjerne en konto fra HTC One S for å slette all informasjon knyttet til kontoen. Selv om du fjerner en konto, slettes ikke informasjon fra selve online-tjenesten.
  1. Skyv varslingspanelet åpent og klikk deretter på > Kontoer og synkronisering.
  2. Trykk på en kontotype. Hvis flere kontoer støttes (som for Exchange ActiveSync), trykk på kontoen som du vil fjerne.
  3. Trykk på > Fjern.
0 personer fant dette nyttig