Kryptering av data på HTC One S

Kryptering av data på HTC One S

Du kan kryptere data som onlinekontoer, innstillinger, musikkfiler og andre mediefiler. Etter kryptering må du skrive inn PIN-koden eller passordet for skjermlåsen for å slå på telefonen og få tilgang til data.
Viktig:
  • Sett PIN-koden eller passordet for låst skjerm før du krypterer data.
  • Lad batteriet fullt og hold HTC One S koblet til strømadapteren under kryptering. Krypteringsprosessen tar omtrent en time.
  • Du kan ikke angre kryptering. Hvis du ønsker å gå tilbake til en ukryptert telefon, må du foreta en tilbakestilling.
  1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
  2. Klikk på Lagring.
  3. Trykk på Kryptering av telefonens lagringsområde.
  4. Klikk på Krypter.
  5. Angi PIN-kode eller passordet for låst skjerm.
  6. Klikk på Neste.
  7. Klikk på Krypter.
Krypteringen starter og fremdriften vises. Telefonen starter gjerne på nytt noen ganger.
Når krypteringen er fullført, angir du PIN-koden eller passordet.
Beslektede emner
0 personer fant dette nyttig