HTC Sense-tastaturet

HTC Sense-tastaturet

Det er raskt og nøyaktig å skrive med HTC Sense-tastaturet.
  • Slå på Spor tastaturet slik at du kan legge inn ord ved å bare dra fingeren din fra én bokstav til en annen.
  • Du kan skrive ord bare ved å si dem.
  • Forutsigende tekst sparer også tid. Mens du skriver, vil du se ordforslag som du kan velge fra. Du kan til og med legge til flere ord til ordlisten med forutsigende tekst.
  • Bare sveip mot høyre for tilgang til tall- og symboltastaturet. Eller sveip mot venstre for å bytte mellom språk.
  • Tastene har sekundære tall, punktsettingssymboler eller andre tegn som du kan raskt sette inn uten å bytte til tall- og symboltastaturet.

    For eksempel, første rad med taster har tall. Bare trykk og hold en tast for å sette inn et tall.

  • Velg fra et utvalg smiletegn og sett inn et rett fra tastaturet.
  • Vis eller skjul piltaster på tastaturet. Hvis du aktiverer piltastene i Innstillinger, vises de bare i portrettastaturet.

Og siden alle har sin egen skrivestil, kan du gå til Innstillinger for å kalibrere tastaturet slik at det lærer hvordan du skriver.

For flere detaljer om bruk av HTC Sense-tastaturet, se Bruke skjermtastaturet.

0 personer fant dette nyttig