Kan du ikke finne Menyknappen?

Kan du ikke finne Menyknappen?

Savner du å ha en Menyknapp? Du kan også stille inn Nylige apper-knappen til å åpne Menyen.
  1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
  2. Klikk på Skjerm, bevegelser og knapper (eller Skjerm og knapper).
  3. Klikk på Nylige apper-knappen og velg hvordan du vil åpne Menyen, som med et trykk eller trykk og hold knappen.
0 personer fant dette nyttig