Starte HTC One S på nytt (Myk tilbakestilling)

Starte HTC One S på nytt (Myk tilbakestilling)

Dersom HTC One S virker tregere enn normalt, ikke svarer eller har en app som ikke svarer riktig, kan du prøve å starte den på nytt og se om dette løser problemet.

  1. Hvis skjermen er av, trykker du på Strøm-knappen for å slå den på igjen.
  2. Lås opp skjermen.
  3. Trykk på og hold Strøm-knappen, og klikk på Start på nytt.
  4. Når du blir bedt om å bekrefte, klikker du på Start på nytt.

HTC One S svarer ikke?

Hvis HTC One S ikke svarer når du berører skjermen eller trykker på knappene, kan du fortsatt starte den på nytt.
Trykk og hold inne Strøm-knappen i minst 10 sekunder. HTC One S starter på nytt.
0 personer fant dette nyttig