Legge inn tekst ved å spore

Legge inn tekst ved å spore

I stedet for å klikke på tastene på skjermtastaturet kan du "‍spore"‍ for å skrive inn ord.
  1. Skyv fingeren sidelengs fra den ene bokstaven til den neste for å skrive inn et ord.
  2. Løft fingeren når ordet er fullført. Forslagslisten viser mulige treff.
  3. Du kan:
    • Klikke på mellomromstasten for å sette inn et uthevet ord.
    • Klikke på et ord fra forslagslisten.
    • Klikke på pilen til høyre for forslagslisten for å se flere alternativer.

Slå på eller av dra-innmating

  1. Skyv varslingspanelet åpent og klikk deretter på > Språk og tastatur.
  2. Klikk på HTC Sense-inndata.
  3. Merk av eller fjern alternativet Spor tastatur.
0 personer fant dette nyttig