Innstillinger og tjenester
Legge inn ord med prediktiv tekst
Innstillinger og tjenester

Legge inn ord med prediktiv tekst

Prediktive tekstinndata er aktivert som standard, og ordforslagene vises mens du skriver.
Tips: Klikk på for å bytte mellom flerklikks- og XT9-modus når du bruker telefontastaturoppsettet.
Hvis du skal legge inn et ord i prediktiv modus, gjør du ett av følgende:
 • Hvis ønsket ord er uthevet i grønt eller oransje i forslagslisten, klikker du bare på mellomromstasten for å sette ordet inn i teksten.
 • Hvis ønsket ord vises i forslagslisten før du er ferdig med å skrive hele ordet, klikker du på ordet for å sette det inn i teksten.
 • Hvis det er en pil til høyre for forslagslisten, klikker du på pilen for å vise flere alternativer.

Angi et andre språk for prediktiv tekst

Du kan angi at den prediktive teksten skal være tospråklig. Etter hvert som du skriver, vil du få ordforslag på språkene du har valgt.
 1. Skyv varslingspanelet åpent og klikk deretter på > Språk og tastatur.
 2. Trykk på HTC Sense-inndata > Tastaturvalg > Tospråklig prediksjon og velg ønsket språk.

Legge til et ord i ordlisten for prediktiv tekst

Når du legger inn tekst ved hjelp av standard tastaturoppsett, legges ethvert ord du klikker på i forslagslisten automatisk til.

Du kan også legge til et ord i listen manuelt.

 1. Skyv varslingspanelet åpent og klikk deretter på > Språk og tastatur.
 2. Klikk på HTC Sense-inndata.
 3. Trykk på Personlig ordbok > .
 4. Angi ordet du vil legge til, og klikk på OK.

Redigere eller slette et ord i ordlisten med prediktiv tekst

 1. Skyv varslingspanelet åpent og klikk deretter på > Språk og tastatur.
 2. Klikk på HTC Sense-inndata.
 3. Trykk på Personlig ordbok.
  • Klikk på et ord hvis du vil redigere det.
  • Hvis du vil slette ord fra ordlisten, klikker du på . Velg hvilke ord du vil slette, og klikk på Slett.

Sikkerhetskopiere din personlige ordliste

Du kan sikkerhetskopiere nye ord du har lagt til den prediktive tekstordlisten.
 1. Skyv varslingspanelet åpent og klikk deretter på > Språk og tastatur.
 2. Klikk på HTC Sense-inndata.
 3. Trykk på Personlig ordliste > > Sikkerhetskopier til minne eller Sikkerhetskopier til e-post.
 4. Når du blir spurt, klikker du på OK.

Importere din personlige ordliste

 1. Skyv varslingspanelet åpent og klikk deretter på > Språk og tastatur.
 2. Klikk på HTC Sense-inndata.
 3. Klikk på Personlig ordliste > > Gjenopprett fra lageret.
 4. Når du blir spurt, klikker du på OK.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
438
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-s
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER