Utskrift

Utskrift

Koble HTC One S til en støttet skriver for å skrive ut dokumenter, e-post, møteinnkallinger, fotografier og annet.
Viktig:
 • Både skriver og HTC One S må slås på og kobles til det samme lokale nettverket. Koble HTC One S til det lokale nettverket ved hjelp av Wi-Fi. Hvis du vil lære hvordan du kobler skriveren til et lokalt nettverk, se skriverens brukerhåndbok.
 • Det lokale nettverket må ikke finnes bak en brannmur.
 1. Mens du er i en applikasjon, for eksempel Internett, E-post eller Kalender, åpner du elementet du vil skrive ut.
 2. Trykk på > Skriv ut (eller Mer > Skriv ut).
 3. På skjermbildet Skriv ut klikker du på skriveren du vil bruke.
 4. Hvis det er mer enn én side å skrive ut, angir du ønsket sideintervall.
  Tips: Klikk på Avansert for å angi sidestørrelsen, utskriftsoppsettet og sideretningen, og velg om du vil skrive ut i farger eller svart/hvitt.
 5. Klikk på Skriv ut.

Du kan undersøke utskriftsdetaljene ved å åpne varslingspanelet og deretter klikke på elementet du skriver ut.

Skrive ut et fotografi

 1. Mens du er i Galleri, åpner du fotografiet du vil skrive ut.
 2. Klikk på fotografiet. En meny vises.
 3. Klikk på Mer > Skriv ut, og klikk på skriveren du vil bruke.
 4. Klikk på Skriv ut.

Du kan undersøke utskriftsdetaljene ved å åpne varslingspanelet og deretter klikke på elementet du skriver ut.

Legge til en skriver

Hvis skriveren ikke vises i listen, må du legge den til.
Viktig: Skriveren må være i samme Wi-Fi-nettverk som du bruker.
 1. På skjermbildet Skriv ut klikker du på Legg til skriver.
 2. Angi IP-adressen til skriveren du vil legge til, og velg en port. Hvis du ikke kjenner skriverens IP-adresse, kan du be om hjelp fra nettverksadministratoren.
 3. Klikk på Neste og velg skriverens produsent og modell.
 4. Klikk på Lagre.

Skriveren vises på listen, og du kan klikke på den for å skrive ut fotografiet eller dokumentet.

0 personer fant dette nyttig