Endre lydinnstillinger

Endre lydinnstillinger

Bytte mellom stille, vibrasjon og normal modus

Gjør ett av følgende:
 • Hvis du vil bytte fra stille til normal modus, trykker du på VOLUM OPP-knappen.
 • Hvis du vil bytte fra vibrasjon til normal modus, trykker du to ganger på VOLUM OPP-knappen.
 • Fra startskjermbildet, skyv varslingerpanelet åpent og klikk deretter på > Lyd > Lydprofil.

Spille av en lyd når elementer velges på skjermen

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Lyd.
 3. Merk av eller fjern alternativet Berøringslyder.

Senke ringevolum automatisk

HTC One S har en funksjon for stille ringing som automatisk senker ringevolumet når du beveger telefonen.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Lyd.
 3. Velg alternativet Stille ring ved svar.

HTC One S til å ringe sterkere i lommen eller vesken

Som hjelp til å unngå at du mister innkommende anrop når HTC One S er i lommen eller en veske, øker lommemodusfunksjonen ringevolumet gradvis og vibrerer når du mottar et anrop.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Lyd.
 3. Velg Lommemodus-alternativet.

Bytte til høyttalertelefon automatisk

Under en samtale kan du bytte til høyttalertelefon ganske enkelt ved å vende HTC One S.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Lyd.
 3. Velg alternativet Legg telefonen over på sidenfor høyttaler.
0 personer fant dette nyttig