Slå Flymodus av eller på

Slå Flymodus av eller på

I mange land er du lovmessig pålagt å slå av trådløse enheter mens du er om bord på et fly. En måte å slå av trådløse funksjoner raskt på er å sette HTC One S i Flymodus.

Når du aktiverer Flymodus, blir alle trådløse radioer på HTC One S slått av, medregnet telefonfunksjonen, datatjenester, Bluetooth og Wi-Fi. Du kan derimot manuelt slå på Bluetooth og Wi-Fi mens Flymodus er aktivert.

Når du deaktiverer Flymodus, slås samtalefunksjonen på igjen, og forrige tilstand for Bluetooth og Wi-Fi blir gjenopprettet.

Merk: Dersom USB-tilknytning er slått på, vil aktivering av Flymodus slå dette av. Du må manuelt slå på USB-tilknytning etter at du deaktiverer Flymodus.
Gjør et av følgende for å slå Flymodus av eller på:
  • Trykk på og hold Strøm-knappen, og klikk på Flymodus.
  • Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på . Klikk på Flymodus På/Av-bryteren for å slå funksjonen på eller av.
Når den er aktivert, vises Flymodusikonet på statuslinjen.
0 personer fant dette nyttig