Innstillinger og tjenester
Motta informasjon ved hjelp av Bluetooth
Innstillinger og tjenester

Motta informasjon ved hjelp av Bluetooth

HTC One S lar deg motta forskjellige filer med Bluetooth, medregnet fotografier, musikkspor, kontaktinfo, kalenderhendelser og dokumenter, for eksempel PDF-filer.
Viktig: Se enhetens dokumentasjon hvis du vil ha instruksjoner om sending av informasjon om Bluetooth.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Hvis Bluetooth er av, klikk på Bluetooth På/Av-bryter for å slå funksjonen på.
 3. Klikk på Bluetooth. Bluetooth-skjermen åpnes.
 4. Klikk på Bluetooth-navnet til enheten din øverst på skjermen for å gjøre HTC One S synlig for Bluetooth-enheter i nærheten.
 5. På avsenderenheten må du sende en eller flere filer til HTC One S.
 6. Hvis du blir bedt om det, godtar du paringsforespørselen på HTC One S og på mottaksenheten. Du kan også bli bedt om å angi det samme passordet eller bekreft det automatisk genererte passordet på begge enheter.

  Deretter må godta en Forespørsel om Bluetooth-autorisasjon.

 7. Klikk på Paring.
 8. Når HTC One S mottar et forespørselsvarsel om filoverføring, skyver du Varslingerpanelet nedover, klikker på varselet om innkommende fil og klikker på Godta.
 9. Når en fil er overført, vises en varsling. Skyv Varslingerpanelet nedover og klikk deretter på den relevante meldingen.

Når du åpner en mottatt fil, avhenger hva som skjer av filtypen:

 • Mediefiler og dokumenter åpnes vanligvis direkte i en kompatibel applikasjon. Hvis du for eksempel åpner et musikkspor, begynner det å spilles av i Musikk-applikasjonen.
 • For en vCalendar-fil velger du kalenderen der du vil lagre hendelsen og klikker på Importer. vCalendar blir lagt til i dine Kalender-hendelser.
 • For en vCard-kontaktfil kan du velge å importere en, flere eller alle disse kontaktene til kontaktlisten.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
438
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-s
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER