Koble til et Bluetooth-headset eller -bilmonteringssett

Koble til et Bluetooth-headset eller -bilmonteringssett

Du kan lytte til musikk over et Bluetooth-stereoheadset eller ha handsfreesamtaler ved hjelp av et kompatibelt Bluetooth-headset eller -bilmonteringssett.
Viktig:
 • For å kunne lytte til musikk med hodesettet eller bilsettet må det støtte A2DP Bluetooth-profilen.
 • Gjør hodesettet synlig før du kobler det til, slik at HTC One S kan finne det. Se hodesettets håndbok hvis du vil ha mer informasjon.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Hvis Bluetooth er av, klikk på Bluetooth På/Av-bryter for å slå funksjonen på.
 3. Klikk på Bluetooth. Bluetooth-skjermen åpnes.
 4. Hvis hodesettet ikke er oppført, må du klikke på og deretter klikke på Søk etter enheter for å oppdatere listen.
 5. Når du ser navnet på hodesettet i avsnittet Tilgjengelige enheter, klikker du på navnet.
 6. HTC One S forsøker automatisk å pare med hodetelefonene.
 7. Hvis automatisk paring mislykkes, angir du passordet som følger med headsettet.
Parings- og tilkoblingsstatus vises under navnet på handsfreeheadsettet eller bilmonteringssettet i delen med Bluetooth-enheter. Når Bluetooth-hodesettet eller -bilmonteringssettet er koblet til HTC One S, vises ikonet for Bluetooth-tilkobling på statuslinjen.

Koble til et headset eller bilmonteringssett på nytt

Vanligvis kan du enkelt koble til headsettet igjen ved slå på Bluetooth på HTC One S og deretter slå på headsettet. Du må kanskje koble til manuelt hvis headsettet har vært brukt sammen med en annen Bluetooth-enhet.
Viktig: Sørg for at headsettet er oppdagbart. Se hodesettets håndbok hvis du vil ha mer informasjon.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Hvis Bluetooth er av, klikk på Bluetooth På/Av-bryter for å slå funksjonen på.
 3. Klikk på Bluetooth. Bluetooth-skjermen åpnes.
 4. Klikk på hodesettets navn i Sammenkoblede enheter-avsnittet.
 5. Hvis du blir bedt om å oppgi et passord, prøver du 0000 eller 1234 eller slår opp i dokumentasjonen til headsettet/bilmonteringssettet for å finne passordet.

Hvis du fortsatt ikke kan koble til headsettet eller bilmonteringssettet, følger du instruksjonene under Oppheve paring med en Bluetooth-enhet og følger trinnene under Koble til et Bluetooth-headset eller -bilmonteringssett.

0 personer fant dette nyttig