Wi-Fi

Wi-Fi

Hvis du vil bruke Wi-Fi, trenger du tilgang til et trådløst tilgangspunkt eller ​“‍hotspot”.
Merk: Tilgjengeligheten og styrken på et Wi-Fi-signal varierer avhengig av gjenstander som Wi-Fi-signalet må passere gjennom (for eksempel bygninger eller skillevegger).

Slå på Wi-Fi og koble til et trådløst nettverk

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Wi-Fi På/Av-bryteren for å slå på Wi-Fi.
 3. Trykk på Wi-Fi.

  Oppdagede Wi-Fi-nettverk vil bli oppført.

  Merk: Hvis det trådløse nettverket du ønsker ikke er oppført, klikker du på > Legg til nettverk for å legge det til manuelt.
 4. Klikk på Wi-Fi-nettverket du vil koble til. Hvis du valgte et sikret nettverk, blir du bedt om å angi nettverksnøkkelen eller passordet.
 5. Klikk på Koble til. Du vil se Wi-Fi-ikonet i statuslinjen når det er koblet til.

Neste gang HTC One S kobler til et tidligere brukt sikkert trådløst nettverk, blir du ikke bedt om å angi nøkkelen eller annen sikkerhetsinformasjon på nytt.

Koble til et Wi-Fi-nettverk via WPS

Hvis du bruker en Wi-Fi-ruter med Beskyttet Wi-Fi-konfigurasjon (WPS), kan du enkelt koble til HTC One S.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Wi-Fi På/Av-bryteren for å slå på Wi-Fi.
 3. Trykk på Wi-Fi.
 4. Trykk på > WPS Push, og trykk deretter på WPS-knappen på Wi-Fi-ruteren.
  Merk: For å bruke Beskyttet Wi-Fi-konfigurasjon (WPS) PIN-metoden, trykk på > Skriv inn WPS-kode.

Koble fra nåværende trådløst nettverk

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Wi-Fi.
 3. Du kan:
  • Klikk på det trådløse nettverket som HTC One S er koblet til, og klikk på Koble fra.
  • Hvis du vil fjerne innstillingene for dette nettverket, klikker du og holder nettverksnavnet, og klikk på Glem nettverk.

Koble til et annet Wi-Fi-nettverk

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Trykk på Wi-Fi. Oppdagede Wi-Fi-nettverk vises.
  Merk: Hvis du vil skanne manuelt etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk, klikker du på > Skann.
 3. Klikk på et Wi-Fi-nettverk du vil koble til.

Automatisk pålogging til et åpent Wi-Fi-nettverk (WISPr)

Du kan stille inn HTC One S til automatisk å logge seg på et åpent Wi-Fi-nettverk som du ofte bruker. Dette sparer deg for bryderiet med å gå gjennom Wi-Fi-leverandørens webautentisering hver gang du vil bruke det aktuelle Wi-Fi-nettverket. Bare legg pålogningsinformasjonen din til WISPr-innstillingene (WISPr = Wireless Internet Service Provider roaming), som gjelder for en tjenesteleverandør av trådløst Internett under roaming.
Viktig: Wi-Fi-nettverkets aksesspunkt må støtte WISPr-webportalen. Spør Wi-Fi-leverandøren om detaljer.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Trykk på Wi-Fi.
 3. Klikk på > Avansert.
 4. Under WISPr-innstillinger, velg Automatisk pålogging-alternativet.
 5. Trykk på WISPr-kontoinnstillinger > Legg til en ny konto.
 6. Trykk på hvert element på skjermen for å angi tjenesteleverandørens navn, ditt pålogningnavn (med fullt domenenavn) og passord.
 7. Trykk på > Lagre
 8. Slå på Wi-Fi og koble til det åpne Wi-Fi-nettverket.
Tips:
 • Hvis du har tilgang til flere åpne Wi-Fi-nettverk, kan du legge til opptil fem sett med pålogningsinformasjon i listen med WISPr-kontoer.
 • I listen med WISPr-kontoer, trykk og hold en konto for å fjerne eller redigere den.

Koble til et Wi-Fi-nettverk med EAP-TLS-sikkerhet

Viktig: Du må installere sertifikatet på HTC One S før du kan koble til et Wi-Fi-nettverk med autentiseringsprotokollen EAP-TLS. Du kan få denne informasjonen fra nettverksadministratoren.
 1. Lagre sertifikatfilen på HTC One S.
 2. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på > Sikkerhet.
 3. Klikk på Installer fra telefonens lagringsområde.
 4. Velg nettverkssertifikatet du trenger for å koble til EAP-TLS-nettverket.
 5. Slå på Wi-Fi og koble til et trådløst nettverk.
0 personer fant dette nyttig