APPER OG FUNKSJONER
Spille inn stemmeklipp
APPER OG FUNKSJONER

Spille inn stemmeklipp

Bruk Taleopptak til å spille inn informasjon under foredrag, intervjuer eller lage din egen lydlogg.
  1. På startskjermbildet klikker du på > Taleopptak.
  2. Hold mikrofonen nær lydkilden.
  3. Bank på for å bevynne å oppta et stemmeklipp.
    Merk: Taleopptak kan kjøre i bakgrunnen mens du gjør andre ting på HTC One S, unntatt når du åpner andre applikasjoner som også bruker lydfunksjoner.
  4. Bank på for å stoppe innspillingen.
  5. Skriv inn et navn på taleopptaket og klikk på Lagre.
Når du skal spille av taleopptaket, klikker du på .
Tips: Hvis du vil vise alternativer for sletting eller navneendring av taleopptaket, klikk på .

Behandle taleopptak

  1. På skjermbildet Taleopptak klikker du på .
  2. Trykk og hold et taleopptak, og trykk deretter på et alternativ fra menyen. Du kan dele det valgte taleopptaket, sette det som en ringetone, eller mer.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
438
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-s
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER