Spille inn stemmeklipp

Spille inn stemmeklipp

Bruk Taleopptak til å spille inn informasjon under foredrag, intervjuer eller lage din egen lydlogg.
  1. På startskjermbildet klikker du på > Taleopptak.
  2. Hold mikrofonen nær lydkilden.
  3. Bank på for å bevynne å oppta et stemmeklipp.
    Merk: Taleopptak kan kjøre i bakgrunnen mens du gjør andre ting på HTC One S, unntatt når du åpner andre applikasjoner som også bruker lydfunksjoner.
  4. Bank på for å stoppe innspillingen.
  5. Skriv inn et navn på taleopptaket og klikk på Lagre.
Når du skal spille av taleopptaket, klikker du på .
Tips: Hvis du vil vise alternativer for sletting eller navneendring av taleopptaket, klikk på .

Behandle taleopptak

  1. På skjermbildet Taleopptak klikker du på .
  2. Trykk og hold et taleopptak, og trykk deretter på et alternativ fra menyen. Du kan dele det valgte taleopptaket, sette det som en ringetone, eller mer.
0 personer fant dette nyttig