Holde styr på aksjer

Holde styr på aksjer

Bruk Aksjerapplikasjonen for å hente de siste aksjeoppdateringene og børsindeksene du følger.
Merk: Automatisk nedlasting av børsinformasjon kan føre til ekstra datakostnader.
 1. På startskjermbildet klikker du på > Aksjer.
 2. På skjermbildet Aksjer kan du gjøre ett av følgende:
  • Klikk på et element for å vise det fra listen over aksjekurser og markedsindekser.
  • Klikk på for å oppdatere aksjeinformasjonen.
  • Klikke på > Legg til for å legge til en aksjekurs eller en børsindeks.
  • Hvis du vil endre aksjelisterekkefølgen, klikker du på > Rediger. Trykk på og hold på slutten av elementet du vil flytte, og dra det til en ny posisjon.
 3. Når du har valgt en bestemt aksjekurs eller børsindeks, kan du:
  • Vis et elements handelsinformasjon samt dets kursdiagram for en bestemt periode.
  • Klikk på en annen datoperiode for å vise et elements tidligere handelsinformasjon.

Legge til en aksjekurs eller en børsindeks

 1. På hovedskjermbildet for Aksjer klikker du på > Legg til.
 2. Skriv inn aksjekursen eller børsindeksen i tekstfeltet, og klikk på .
 3. Klikk på aksjekursen eller børsindeksen du vil legge til.
Tips: Hvis du vil slette et element mens du er på hovedskjermbildet i Aksjer, klikker du på > Rediger. Velg hvilke elementer du vil slette, og klikk på Slett.
0 personer fant dette nyttig