APPER OG FUNKSJONER
Ta notater
APPER OG FUNKSJONER

Ta notater

Bruk Notater til å skrive ned ideer, spørsmål og alt mulig annet. Skriv ned tekst, spill inn lyd, legg ved bilder og dokumenter og om du vil kan du lenke notatene til en møtehendelse i Kalender.
På startskjermbildet klikker du på > Notater. Første gang du åpner applikasjonen, kan du ta en rask omvisingen og sette opp din Evernote-konto. Hvis du velger å hoppe over dette, kan du logge deg på Evernote senere i innstillingene for Kontoer og synkronisering.

Opprette en notisbok

 1. På hovedsiden for Notater, klikker du på for å åpne en valgmeny. Klikk deretter på Ny notisbok.
 2. Skriv inn en notisboktittel.
 3. Klikk på Lokal notisbok for å lagre notisboken på HTC One S eller klikk på Synkronisert notisbok for å synkronisere notatene med Evernote-kontoen.
 4. Klikk på Opprett.
Hvis du vil åpne eller bytte til en annen notisbok, klikker du ganske enkelt på igjen og klikker på et notisboknavn.

Flytte notater

 1. Mens et notat er åpnet, klikk på > Flytt til.
 2. Velg målnotatboken.
Du kan også flytte flere notater samtidig. På Notater-hovedskjermbildet, klikk på > Flytt notater og velg notatene som du vil flytte.

Skrive et notat

 1. Klikk på med en notatbok åpen.
 2. Skriv inn en notattittel.
 3. Skriv notatinnholdet:
  • Klikk på notatet og begynn å skrive inn teksten.
  • Trykk på for å starte lydopptak. Bank på for å stoppe innspillingen.
  • Klikk på > Legg ved og velg en filtype.
  • Klikk på for å opprette en tegning og sette den inn i notatet.
  • Klikk på for å ta et bilde og sette det inn i notatet.
  Tips: For å endre størrelse på fotoet, bildet eller tegningen som du har lagt med notatet ditt, trykk og hold elementet, og trykk deretter på Skaler. Trykk og hold en pil og dra den deretter for å endre størrelse på elementet.
 4. Trykk på > Lagre.
For å lenke et notat til en hendelse, klikk på > Kalender.

Lage en tegning

Du kan lage en tegning, skisse eller illustrasjon og legge den med i notatet ditt.
 1. Klikk på med et notat åpent.
 2. Velg en farge å bruke.
 3. Dra på det tomme området med fingertuppen din.
 4. Dersom du må slette en del av tegningen, klikk på og flytt deretter fingeren til venstre og høyre på området som du vil slette. Du kan også klikke på > Angre for å slette siste strøk.
 5. Klikk på for å sette tegningen inn i notatet.

Importere en webside til et notat

 1. Mens du viser en webside i Internett, klikk på > Del.
 2. Klikk på Notater. Websiden importeres til et notat som et bilde.
For å legge til tekst eller legge et bilde eller en tegning i notatet ditt, klikk i mellomrommet før etter etter websiden.

Gå gjennom et notat

Spille av en lydinnspilling i Notater

Etter innspilling av et møte kan du lytte på lydklippet for å gå gjennom nøkkelpunkter. Hvis du tok notater mens du spilte inn lyd, blir "‍tidsmerker"‍ (små fargelagte noder på lydfeltet) lagt til for å feste notatene i lydinnspillingens tidsramme.
 1. Åpne et notat hvor du har spilt inn et stemmeklipp.
 2. Klikk på for å spille av lydopptaket.
 3. Klikk på eller for å gå til neste eller forrige tidsmerke. Når du beveger deg fra ett tidsmerke til et annet, vil du se en notatminiatyr for å få en rask forhåndsvisning av det du noterte under innspillingen.
Tips: Du kan også klikke på et bestemt element i notatet for å hoppe til dette tidsmerket og høre lyden du har spilt inn på det tidspunktet.

Dele en notat

 1. Klikk på notatet du vil dele med en notatbok åpnet.
 2. Klikk på > Del notat.
 3. Velg hvordan du vil dele notatet.
Merk:
 • For de fleste delingsalternativer blir notater automatisk konvertert og sendt som bilder.
 • For å skrive ut et notat, klikk på > Skriv ut. HTC One S og skriveren bør være koblet til samme Wi-Fi-nettverk.

Synkronisere notater

Du kan velge om du vil synkronisere notater automatisk eller manuelt mellom HTC One S og din Evernote-konto på Internett.
Merk: Du må logge deg på din Evernote-konto fra HTC One S for å begynne å synkronisere notater.
 1. På startskjermbildet klikker du på > Notater.
 2. Hvis du vil synkronisere notater manuelt, klikker du på og deretter på Synkroniser.
 3. Hvis du vil sette Notater til automatisk oppdatering, trykker du på på skjermbildet Alle notater og klikker på Innstillinger > Kontoer og synkronisering.
 4. Klikk på din Evernote-konto og tilpass synkroniseringsinnstillingene.
Beslektede emner
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
438
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-s
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER