APPER OG FUNKSJONER
Vise kart
APPER OG FUNKSJONER

Vise kart

På startskjermbildet klikker du på > Locations. Det åpnes et kart som viser din gjeldende plassering.
Klikk for å søke etter et punkt av interesse eller en adresse.
Klikk for å bytte mellom 2D- og 3D-visning.
Interessepunkt. Klikk for å se detaljer, ringe, få retningslinjer, med mer.
Din gjeldende plassering.
Klikk for å bruke eller ikke bruke kompasset.
Dette ikonet vises når du kontrollerer retningen til kartet manuelt med to fingre.
Zoomknapper. (Klikk på skjermen for å vise zoomknappene.)
Hurtigkoblinger Klikk for å vise flere kategorier, for eksempel Footprints.

Velge hvilke interessepunkter som skal vises på kartet

 1. Mens du viser et kart, klikk på > Vis (eller Mer > Vis).
 2. Velg interessepunktene du ønsker eller ikke ønsker å se når du viser et kart.
  Tips: Du kan også velge å vise eller ikke vise footprints og 3D-bygninger på kartet.
 3. Klikk på OK.

Sette en nål på en plassering på kartet

Sett en nål på en favorittplassering på kartet, og legg den til som et footprint, få retningslinjer til den eller del den med venner.
 1. Mens du viser et kart, trykker du på og holder et område på kartet som du vil feste en nål på.
 2. Klikk på og velg deretter hva du vil gjøre.
Tips: Hvis du vil fjerne alle nålene på kartet mens du viser det, klikker du på > Fjern nål (eller Mer > Fjern nål).

Endre språk for gatenavn og interessepunkter

 1. Mens du viser et kart, klikk på > Innstillinger > Kart > Kartspråk (eller Mer > Innstillinger > Kart > Kartspråk).
 2. Velg ett av følgende.
  Bruk lokalt kartspråk Bruk dette hvis du vil bruke det lokale språket til kartet. Hvis du for eksempel ser på et kart over Japan, vil det bruke japanske tegn.
  Bruk språket som passer best Bruk dette hvis du vil bruke dine gjeldende språkinnstillinger. Dette er kanskje ikke tilgjengelig for alle kart.

Velge kartet du vil søke fra

 1. I Locations klikker du på .
 2. Før du utfører søket, klikker du på Gjeldende søkeregion og velger ønsket land.

  Hvis du ikke har et nedlastet kart over det landet, vil Locations søke i sine online-kart.

 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
438
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-s
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER