Avvise eller sette hendelsespåminnelser på pause

Avvise eller sette hendelsespåminnelser på pause

Hvis du har angitt minst én påminnelse for en hendelse, vil ikonet for kommende hendelse vises i varslingsområdet på statuslinjen for å minne deg om den.
  1. Åpne varslingspanelet.
  2. Spre de to fingrene dine på hendelsesvarslet for å utvide det, og gjør deretter ett av følgende:
    • Velg å slumre eller avbryte alle hendelsespåminnelser. Eller for å raskt avvise hendelsesvarsler i listen, drar du det til venstre eller høyre.
    • For et varsel med flere hendelser, trykker du på det for å se hendelseslisten.
    • Hvis du har invitert gjester, trykk på Send e-post for å sende et raskt svar til møtedeltakerne.
    • Trykk på å beholde ventende påminnelser i varslingsfeltet på statuslinjen.
Merk: For å legge til meldinger eller redigere listen over hurtigsvar, åpne Kalender og trykk deretter på > Innstillinger > Hurtigsvar.
Beslektede emner
0 personer fant dette nyttig