Opprette en hendelse

Opprette en hendelse

Du kan opprette hendelser som synkroniseres med dine Google- eller Exchange ActiveSync-kalendere, samt hendelser i HTC One S.
  1. På startskjermbildet klikker du på > Kalender.
  2. I en hvilken som helst Kalender klikker du på .
  3. Klikk på , og velg deretter kalenderen som du vil legge hendelsen til.
  4. Inviter folk ved å klikke på og velge hvem som skal delta.
  5. Angi og still inn hendelsesdetaljene.
  6. Trykk på Lagre. Eller klikk på Send oppdatering hvis du inviterer folk til hendelsen.

Sjekke timeplanen din for en ny hendelse

Unngå flere møter på samme tid. I Kalender, kan du sjekke avtalene dine for å se om en ny hendelse kan være i konflikt med timeplanen din.
  1. Når du oppretter en hendelse, trykk på Kontroller kalender.
  2. Trykk og hold hendelsesboksen, og dra den deretter til et tilgjengelig tidsspor.
  3. Dra retningspilene for å justere hendelsens varighet. Du vil se en melding hvis det er konflikter med andre planlagte hendelser.
  4. Trykk på Ferdig for å gå tilbake til ny hendelse-skjermen, og trykk deretter på Lagre.
0 personer fant dette nyttig