Om Friend Stream

Om Friend Stream

Med Friend Stream kan du dele og få oppdateringer fra venner i populære nettverk i en enkelt feed.
På startskjermbildet klikker du på > Friend Stream.

Når du klikker på noens statusoppdatering, kan du:

  • Skrive en kommentar.
  • Like noens innlegg eller statusoppdateringer.
  • Se på noens albumfotografier.
  • Vis tweeten. Hvis det finnes en delt webkobling, vil du også se den innlagte websiden rett under tweeten.

Når du trykker på noens foto eller navn, kan du sjekke personens profildetaljer.

Klikk på for å vise poster fra et bestemt sosialt nettverk.

Skyv til de andre kategoriene for å vise flere alternativer. Du kan trykke på > Filtre for å tilpasse kategoriene i Friend Stream.
0 personer fant dette nyttig