Administrere online-kontoer

Administrere online-kontoer

Synkronisere alle kontoene dine automatisk

  1. Skyv varslingspanelet åpent og klikk deretter på > Kontoer og synkronisering.
  2. Klikk på Autosynkronisering På/Av-bryteren for å slå autosynkronisering på eller av.

Synkronisere en konto manuelt

  1. Skyv varslingspanelet åpent og klikk deretter på > Kontoer og synkronisering.
  2. Trykk på en kontotype. Hvis flere kontoer støttes (som for Exchange ActiveSync), trykk på kontoen som du vil synkronisere.
  3. Klikk på > Synkroniser nå.
    Tips: Hvis du har deaktivert automatisk synkronisering, kan du velge manuell oppdatering av spesifikke kontoelementer. Bare trykk på et element fra listen.

Endre synkroniseringsinnstillinger for en konto

  1. Skyv varslingspanelet åpent og klikk deretter på > Kontoer og synkronisering.
  2. Trykk på en kontotype. Hvis flere kontoer støttes (som for Exchange ActiveSync), trykk på kontoen som du vil endre.
  3. Trykk på synkroniseringsinnstillingen du vil endre.
0 personer fant dette nyttig