Redigere fotografier og videoer

Redigere fotografier og videoer

Rotere et fotografi

 1. I Galleri, trykk på Min telefon.
 2. Bla til bildet du ønsker å redigere.
 3. Trykk på og hold bildet og trykk deretter på Rediger > Roter venstre eller Roter høyre.

Beskjærer fotografi

 1. I Galleri, trykk på Min telefon.
 2. Bla til bildet du ønsker å redigere.
 3. Trykk på og hold bildet og trykk deretter på Rediger > Beskjær. Du vil se en beskjæringsboks rundt fotografiet.
 4. Du kan:
  • Dra beskjæringsboksen til den delen av fotografiet du vil beskjære.
  • Trykk ned og hold kanten på beskjæringsboksen. Når det vises retningspiler, drar du fingeren innover eller utover for å endre størrelse på beskjæringsboksen.
 5. Trykk på Lagre.
Det beskårne fotografiet lagres som en kopi. Det originale bildet forblir uredigert.

Legge til bildeeffekter

 1. I Galleri, trykk på Min telefon.
 2. Bla til bildet du ønsker å redigere.
 3. Trykk på og hold bildet og trykk deretter på Rediger > Effekter.
 4. Klikk på en effekt for å bruke den på fotografiet.
 5. Trykk på Lagre.
Det forbedrede fotografiet lagres som en kopi. Det originale bildet forblir uredigert.

Legge til egendefinerte bildeeffekter

Er de eksisterende fotoeffektene ikke helt hva du leter etter? Du kan gjøre dine egne fotoeffekter i Galleri.
Merk: Du kan bare legge effekter til fotoer som er lagret lokalt.
 1. I Galleri, trykk på Min telefon.
 2. Bla til bildet du ønsker å redigere.
 3. Trykk på og hold bildet og trykk deretter på Rediger > Effekter.
 4. Klikk på > .
 5. Klikk på et filter.
 6. Dra glidebryteren for å få ønsket effekt.
 7. Du kan gjøre ett av følgende:
  • Legg til mer enn ett filter for å lage en komplisert effekt.
  • Omorganiser filtre for å tilpasse effekten. Trykk på og hold filteret du vil flytte. Deretter drar du det til en ny posisjon.
  • Fjern filtre. Trykk på og hold filteret du vil fjerne. Dra det deretter til Fjern.
  • Klikk på for å legge en ramme til fotoet ditt.
 8. Klikk på Ferdig for å bruke effektene på fotoet ditt.
  Tips: For å lagre dine egendefinerte effekter for fremtidig bruk, klikk på Lagre forhåndsinnstilling.
 9. Trykk på Lagre.

Trimme en video

Fjern uønskede scener fra en video du spilte inn på HTC One S.
 1. I Galleri-appens Album- eller Hendelser-visning, gå til videoen som du vil redigere.
 2. Trykk på og hold videoen, og klikk på Trim.
 3. Dra de to trimglidebryterne dit du vil at videoen skal begynne og slutte.

  Mens du drar en glidebryter, vil du se tidsmarkører og videorammer. Den ene i midten er start- eller sluttbildet.

 4. Klikk på for å forhåndsvise videoen.
 5. Klikk på Ferdig.
Den trimmede videoen blir lagret som en ny fil. Den originale videoen forblir uredigert.
0 personer fant dette nyttig