WAP-pushmeldinger

WAP-pushmeldinger

WAP-pushmeldinger inneholder en webkobling. Ofte vil koblingen være til en nedlasting av en fil du har bedt om fra en tjenesteoperatør.

Når du mottar en WAP-pushmelding, vises et varslingsikon på statuslinjen.

Åpne og lese en ny WAP-pushmelding

  1. Åpne varslingspanelet og klikk deretter på varslingen om pushmelding.
  2. Klikk på Besøk webområde.

Vise alle WAP-pushmeldingene

  1. På startskjermbildet klikker du på > Meldinger.
  2. Klikk på > Push-meldinger.
    Merk: Du vil bare se dette alternativet hvis du har mottatt WAP-pushmeldinger tidligere.
0 personer fant dette nyttig