KOMMUNIKASJON
Sjekke meldingene dine
KOMMUNIKASJON

Sjekke meldingene dine

Avhengig av dine varslingsinnstillinger vil HTC One S spille av en ringetone, vibrere eller vise meldingen kort på statuslinjen når du mottar en ny melding. Et ikon for ny melding vises også på statuslinjen.
Når du skal åpne og lese meldingen, kan du:
 • Åpne varslingspanelet og klikk deretter på varslingen om ny melding.
 • Gå til Meldinger-applikasjonen og åpne meldingen.

Vise og lagre et vedlegg fra en multimediemelding

 • Hvis det finnes et medievedlegg som et fotografi eller en video i en mottatt melding, klikker du på den for å vise innholdet.
 • For å lagre vedlegget, klikk på multimediemeldingen, og velg deretter å lagre fra alternativermenyen.
 • Hvis vedlegget er en kontakt (vCard), så klikk på det for å vise kontaktinformasjonen, og velg deretter Lagre for å legge det til i dine kontakter.
 • Hvis vedlegget er en avtale eller en hendelse (vCalendar), så klikk på den for å velge kalenderen hvor du vil lagre den, og klikk deretter på Importer.
Tips: Hvis du er bekymret for størrelsen på datanedlastingene dine, kan du velge å sjekke størrelsen og emnet på multimediemeldingen før du laster den ned. På skjermbildet Meldinger klikker du på > Innstillinger > Multimediemeldinger (MMS). Tøm alternativet Autohent.

Lagre en tekstmelding i Oppgaver-applikasjonen

Lagre en tekstmelding i Oppgaver-listen for å minne deg om å svare.
 1. På skjermbildet Meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
 2. Klikk på meldingen du vil lagre, og klikk deretter på Lagre som oppgave.
 3. Angi andre detaljer eller endre oppgavetittelen.
 4. Trykk på Lagre.

Flytt meldinger til den sikre boksen

Flytt private meldinger til den sikre boksen. Du må angi et passord for å lese disse meldingene.
 1. På skjermbildet Meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
 2. Trykk på > Flytt til sikker boks.
 3. Velg meldingene og trykk deretter på Flytt.
Tips: For å flytte alle meldingene fra en kontakt, på Meldinger-skjermen, trykk og hold kontakten og trykk på Flytt til sikker boks.
 • For å lese meldinger i den sikre boksen på Meldinger-skjermen, trykk på > Sikker. Hvis dette er første gang du bruker den sikre boksen, angi et passord.
 • For å fjerne meldinger eller kontakter fra den sikre boksen, trykk og hold kontakten (eller telefonnummeret) og trykk på Flytt til generell boks.

Blokkere uønskede meldinger

Rydd opp i Meldinger-skjermen din ved å flytte søppelmeldinger fra kontakter til blokkeringsboksen. Hvis du har blokkert en konto, legges også kontaktens meldinger i blokkeringsboksen.
Meldinger-skjermen, trykk og hold en kontakt (eller et telefonnummer) og trykk på Blokker kontakt.
Merk: For å blokkere flere kontakter, trykk på > Flytt til blokkeringsboks, velg kontaktene og trykk på Flytt.
Når kontakten sender deg meldinger, vil du ikke se dem i Meldinger-skjermen eller motta varsler og anrop. For å fullstendig forkaste fremtidige meldinger fra blokkerte kontakter, velger du bort Lagre blokkmelding i Meldinger-innstillingene.
 • For å lese meldinger i blokkeringsboksen, på Meldinger-skjermen, trykk på > Blokker.
 • For å fjerne meldinger eller kontakter fra blokkeringsboksen, trykk og hold kontakten (eller telefonnummeret) og trykk på Opphev blokkering.
 
personer fant dette nyttig
438
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-s
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER