Sikre HTC One S på din egen måte

Sikre HTC One S på din egen måte

Gjør opplåsing av telefonen så enkelt som å se på den. Beskytt den personlige informasjonen din og forhindre at andre bruker HTC One S uten din tillatelse ved å stille inn ansiktsopplåsing.
  1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på > Sikkerhet.
  2. Klikk på Skjermlås > Face Unlock.
  3. Trykk på Sett opp og følg anvisningene på skjermen.
  4. Velg en reservelås i tilfelle telefonen ikke gjenkjenner deg.
  5. Klikk på Lås telefon etter og angir perioden med inaktivitet før skjermen blir låst.
    Tips: Du kan også klikke på Forbedre ansiktssamsvar i Sikkerhet-skjermbildet for å lære HTC One S å gjenkjenne ansiktet ditt i ulike situasjoner, som når du har på deg briller eller har skjegg.
Du blir spurt om å låse opp skjermen hver gang HTC One S slås på eller når den har vært inaktiv en viss periode.

For å ytterligere forbedre sikkerheten, velg BevegelseskontrollSikkerhet-skjermen. Du blir bedt om å blunke for å låse opp skjermen.

0 personer fant dette nyttig