Bli kjent med innstillingene dine

Bli kjent med innstillingene dine

Vil du endre ringetonen, sette opp en Wi-Fi-tilkobling eller gjøre skjermen lysere? Gjør alt dette og mer i Innstillinger.
Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på . Her er noen av de grunnleggende innstillingene som du kan endre:
  • Klikk på På/av-bryteren ved siden av et element som Wi-Fi for å slå det på eller av. Klikk på selve elementet for å konfigurere innstillingene for det.
  • Klikk på Lyd for å stille inn en ringetone, velge en lydprofil og konfigurere lydinstillinger for innkommende anrop.
  • Klikk på Skjerm, bevegelser og knapper (eller Skjerm og knapper) for å endre skjermlysstyrken eller stille inn hvor lenge skjermen er inaktiv før den går i sovemodus.
  • Klikk på Sikkerhet for å sikre HTC One S, for eksempel, med en skjermlås.
Beslektede emner
0 personer fant dette nyttig