Dvalemodus

Dvalemodus

Dvalemodus sparer batteristrøm ved å sette HTC One S i en lavstrømstilstand mens displayet er avslått. Den forhindrer også tilfeldige tastetrykk når du har HTC One S i lommen.

Bytte til Dvalemodus

Trykk raskt på Strøm-knappen for å slå av skjermen og bytte til dvalemodus. HTC One S går automatisk i dvalemodus når den ikke har vært i bruk på en stund.

Du kan endre tiden før HTC One S sover i Skjerm, bevegelser og knapper (eller Skjerm og knapper)-innstillingene.

Våkne opp fra dvalemodus

Hvis du vil vekke HTC One S manuelt, trykker du på Strøm-knappen. Du må låse opp skjermen.
Merk: HTC One S vekkes automatisk når du mottar et innkommende anrop.
0 personer fant dette nyttig