Søke etter en plassering

Søke etter en plassering

  1. Mens du viser et kart, trykker du på SØK.
  2. Skriv inn stedet du vil søke etter i søkeboksen. Du kan skrive inn en adresse, en by eller en type forretning eller etablissement (for eksempel museer i London). Etter hvert som du skriver inn informasjon, vises en liste over tidligere søkeresultater og andre adresser på skjermen. Klikk på et listeelement for å vise elementets posisjon på kartet.
  3. Klikk på . Søkeresultatene vises.
    1. Vis søkeresultatene som en liste.
    2. Klikk for å gå til forrige eller neste søkeelement på kartet hvis det er flere søkeresultater.
    3. Klikk på ballongen for å vise adressen, detaljene (hvis tilgjengelig) og anmeldelsene (hvis tilgjengelig) for søkeelementet.
0 personer fant dette nyttig