APPER OG FUNKSJONER
Vise plasseringer i Google Maps
APPER OG FUNKSJONER

Vise plasseringer i Google Maps

Finne din plassering

Hvis du vil finne plasseringen din med Google Maps, må du aktivere plasseringskilder. Hvis du vil lære hvordan, se Slå på plasseringstjenester.
 1. startskjermbildet klikker du på > Kart.
 2. På skjermbildet Google Maps trykker du på MENU og klikker på Min plassering. Plasseringen din vises på kartet som en blinkende blå prikk.

Flytte på kartet

Sveip fingeren på skjermen eller den optiske styrekulen for å vise andre områder på kartet.

Zoome inn på eller ut fra et kart

 • Berør pluss- eller minussiden av zoomkontrollen .
 • Dobbeltklikk på en plassering på kartet for å zoome inn på den plasseringen.

Hente en adresse og mer informasjon om en plassering

 1. Berør og hold en plassering på kartet. En ballong åpnes over plasseringen, med adressen og en miniatyr fra gatevisning (hvis tilgjengelig).
 2. Klikk på ballongen for å se mer informasjon eller for å hente retningslinjer til den plasseringen.

Se på en plassering i gatevisning

Gatevisningsmodus (tilgjengelig kun i utvalgte områder) gir en visning av posisjonen på gatenivå.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Berør og hold en plassering på kartet, og klikk på ballongen som vises.
  • Søk etter plassen du vil vise i gatevisning. Se Søke etter en plassering hvis du vil ha detaljer. Når du finner plassen, klikker du på ballongen.
 2. På skjermbildet med posisjonsdetaljer velger du Gatevisning.
 3. Hvis du vil navigere i gatevisning, gjør du ett av følgende:
  • Sveip fingeren på skjermen eller den optiske styrekulen for å panorere opp eller ned eller for å se i andre retninger.
  • Klikk på pilene for å flytte opp og ned i gaten.
  • Trykk på MENU for å velge mellom andre navigeringsalternativer.
  • Mens du viser en gatevisning av en posisjon, trykker du på MENU og klikker på Kompassmodus for å slå på kompassmodus. Vipp, panorer eller drei telefonen for å vise området rundt den valgte posisjonen.

Fjern kartet

Etter at du har fått anvisninger eller søkt på et kart, kan du fjerne de forskjellige markørene som aktivitetene har plassert på kartet.

Når du viser et kart, trykker du på MENU og klikker på Mer > Fjern kart.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
313
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-legend
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER