Innstillinger og tjenester
Koble til et virtuelt privat nettverk (VPN)
Innstillinger og tjenester

Koble til et virtuelt privat nettverk (VPN)

Fra telefonen kan du legge til, sette opp og administrere virtuelle private nettverk VPNer) som lar deg koble til og få tilgang til ressurser på innsiden av et sikret lokalt nettverk, for eksempel firmanettverket.

Avhengig av typen VPN du bruker på arbeidet, kan du bli nødt til å legge inn dine påloggingsdetaljer og/eller installere sikkerhetssertifikater før du kan koble deg til firmaets lokale nettverk. Du kan få denne informasjonen fra nettverksadministratoren.

Telefonen må også først etablere en Wi-Fi- eller datatilkobling før du kan starte en VPN-tilkobling. Hvis du vil ha informasjon om oppsett og bruk av disse tilkoblingene på telefonen, se Datatilkobling og Wi-Fi.

Sette opp sikker lagring av påloggingsdetaljer

Hvis nettverksadministratoren ber deg om å laste ned og installere sikkerhetssertifikater, må du først sette opp telefonens sikre lagring av påloggingsdetaljer.

 1. startskjermbildet trykker du på MENU, klikker på Innstillinger > Sikkerhet og klikker på Angi passord.
 2. Angi et nytt passord for lagring av påloggingsdetaljer (minst 8 tegn uten mellomrom).
 3. Rull ned og bekreft passordet, og klikk på OK.
 4. Merk av for Bruk sikre akkreditiver.
Deretter kan du laste ned og installere sertifikatene som trengs for å få tilgang til det lokale nettverket. Nettverksadministratoren kan fortelle deg hvordan du gjør dette.

Legge til en VPN-tilkobling

 1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Trådløst og nettverk > VPN-innstillinger.
 2. Klikk på Legg til VPN, og klikk deretter på typen VPN du vil legge til.
 3. Klikk på VPN-innstillingene, og angi dem i henhold til sikkerhetsdetaljene du har innhentet fra nettverksadministratoren.
 4. Trykk på MENU, og klikk på Lagre.
 5. VPN blir lagt til i VPN-delen av skjermbildet VPN-innstillinger.

Koble til et VPN

 1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Trådløst og nettverk > VPN-innstillinger.
 2. I VPN-delen klikker du på et VPN du vil koble deg til.
 3. Når du blir bedt om det, angir du påloggingsinformasjon og klikker på Koble til. Når du er tilkoblet, vises ikonet VPN-tilkoblet i varslingsområdet på tittellinjen.
Deretter kan du åpne nettleseren for å få tilgang til ressurser, for eksempel intranettsteder i bedriftsnettverket.

Koble fra et VPN

 1. Trykk på og hold tittellinjen, og skyv fingeren nedover for å åpne varslingspanelet.
 2. Klikk på VPN-tilkoblingen for å gå tilbake til skjermbildet VPN-innstillinger, og klikk deretter på VPN-tilkoblingen for å koble den fra.
Når telefonen blir koblet fra VPN, vises ikonet for frakoblet VPN i varslingsområdet på tittellinjen.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
313
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-legend
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER