Innstillinger og tjenester
Installere applikasjoner fra datamaskinen til telefonen din.
Innstillinger og tjenester

Installere applikasjoner fra datamaskinen til telefonen din.

Hvis du har applikasjoner (.apk-filer) på datamaskinen, kan du bruke HTC Sync til å installere dem på telefonen. Vi anbefaler på det sterkeste at du bare installerer applikasjoner du stoler på.

 1. Fra startskjermbildet trykker du på MENU, klikker på Innstillinger > Programmer og merker av for Ukjente kilder for å la programmer fra datamaskinen installeres på telefonen.
  Merk: Du behøver bare å utføre dette trinnet en gang. Du behøver ikke å utføre dette trinnet igjen neste gang du installerer et annet program fra datamaskinen på telefonen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Koble telefonen til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen.
  • Hvis telefonen allerede er tilkoblet, trykker du på og holder statuslinjen og drar fingeren nedover for å åpne varslingspanelet. Klikk deretter på statusen som viser “Velg for å endre USB-tilkoblingstype“.
 3. Når dialogboksen Koble til PC vises, velger du HTC Sync og klikker på Ferdig.
 4. På datamaskinen må HTC Sync-ikonet på nederste høyre side av skjermen vises i grønt. Dette betyr at telefonen er koblet til HTC Sync.
 5. Dobbeltklikk på det grønne HTC Sync-ikonet.
 6. I HTC Sync klikker du på programinstallereren.
 7. I dialogboksen med filtyper for programinstallereren må du sørge for at Android OS-installeringsfilen (apk) er avmerket, og deretter klikke på OK.
  Merk: Denne dialogboksen vises bare første gang du bruker programinstallereren.
 8. Klikk på Neste.
 9. Klikk på Bla gjennom, finn programmet (.apk) på datamaskinen, og klikk deretter på Åpne.
 10. Klikk på Neste.
 11. Klikk på Fullfør.
Kontroller telefonens skjermbilde for å se om det er ytterligere instruksjoner for å fullføre installasjonen.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
313
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-legend
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER