Innstillinger og tjenester
Synkronisere telefonen
Innstillinger og tjenester

Synkronisere telefonen

Etter at du har installert og satt opp HTC Sync, kan du synkronisere telefonen med datamaskinen.

Synkronisere telefonen med datamaskinen automatisk

Gjør følgende først for å være sikker på at telefonen vil synkroniseres automatisk med datamaskinen:

  1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Programmer > Utvikling.
  2. Sørg for at USB-debugging er avmerket.
Hver gang du kobler telefonen til datamaskinen, starter synkroniseringen automatisk. Vent på at synkroniseringsprosessen skal bli ferdig.

Synkronisere telefonen med datamaskinen manuelt

  1. Gjør ett av følgende:
    • Koble telefonen til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen.
    • Hvis telefonen allerede er tilkoblet, trykker du på og holder statuslinjen og drar fingeren nedover for å åpne varslingspanelet. Klikk deretter på statusen som viser “Velg for å endre USB-tilkoblingstype“.
  2. Når dialogboksen Koble til PC vises, velger du HTC Sync og klikker på Ferdig.
  3. På datamaskinen må HTC Sync-ikonet på nederste høyre side av skjermen vises i grønt. Dette betyr at telefonen er koblet til HTC Sync.
  4. På telefonen klikker du på Synkroniser nå.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
313
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-legend
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER