Synkronisere telefonen

Synkronisere telefonen

Etter at du har installert og satt opp HTC Sync, kan du synkronisere telefonen med datamaskinen.

Synkronisere telefonen med datamaskinen automatisk

Gjør følgende først for å være sikker på at telefonen vil synkroniseres automatisk med datamaskinen:

  1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Programmer > Utvikling.
  2. Sørg for at USB-debugging er avmerket.
Hver gang du kobler telefonen til datamaskinen, starter synkroniseringen automatisk. Vent på at synkroniseringsprosessen skal bli ferdig.

Synkronisere telefonen med datamaskinen manuelt

  1. Gjør ett av følgende:
    • Koble telefonen til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen.
    • Hvis telefonen allerede er tilkoblet, trykker du på og holder statuslinjen og drar fingeren nedover for å åpne varslingspanelet. Klikk deretter på statusen som viser “Velg for å endre USB-tilkoblingstype“.
  2. Når dialogboksen Koble til PC vises, velger du HTC Sync og klikker på Ferdig.
  3. På datamaskinen må HTC Sync-ikonet på nederste høyre side av skjermen vises i grønt. Dette betyr at telefonen er koblet til HTC Sync.
  4. På telefonen klikker du på Synkroniser nå.
0 personer fant dette nyttig