Legge til en sosial nettverkskonto

Legge til en sosial nettverkskonto

Du kan synkronisere med kontoene på populære online-tjenester som Facebook, Twitter og Flickr.

  1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Kontoer og synkronisering.
  2. Klikk på Legg til konto, og klikk på kontotypen du vil legge til.
  3. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere kontoinformasjonen.
Når du er ferdig, blir kontoen lagt til på skjermbildet Kontoer og synkronisering. Avhengig av hvordan du konfigurerte kontoen kan den nye informasjonen begynne å bli synkronisert med telefonen.
0 personer fant dette nyttig