Bruke skjermtastaturet

Bruke skjermtastaturet

Når du starter et program eller velger et felt som krever tekst eller tall, blir skjermtastaturet tilgjengelig.

Velge et tastaturoppsett

Du kan velge mellom tre forskjellige tastaturoppsett som egner seg for din skrivestil.

  1. På skjermtastaturet klikker du på .
  2. Klikk på Tastaturtyper, og velg ønsket tastaturoppsett. Velg mellom følgende:
    QWERTY Dette oppsettet minner om et skrivebordstastatur. Dette er standard tastaturoppsett.
    Telefontastatur Dette oppsettet minner om et tradisjonelt mobiltelefontastatur.
    Kompakt QWERTY Dette oppsettet har to bokstaver på hver tast. Tastestørrelsen er litt større enn med Full QWERTY-oppsett.

Legge inn tekst

Bruk følgende taster mens du legger inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet:
Trykk på og hold tastene med grå tegn øverst for å legge inn tall, symboler eller aksenttegn. Det grå tegnet som vises på tastaturet, er tegnet som vil settes inn når du trykker på og holder den tasten. Noen taster har flere tegn eller aksenter knyttet til seg.
Dette er Skift-tasten. Klikk for å legge inn en stor bokstav. Den neste bokstaven du skriver, vil bli stor. Klikk to ganger for å slå på caps lock.
Klikk for å bytte til tall- og symboltastaturet.
Dette er Enter-tasten. Klikk for å lage en ny linje.
Dette er Tilbake-tasten. Klikk for å slette forrige tegn.
Klikk for å skjule skjermtastaturet.
Klikk for å åpne menyen Innstillinger for berøringsinndata og endre tastaturtype, aktivere eller deaktivere prediktiv modus på QWERTY-tastaturet og justere andre inndatainnstillinger.
Klikk for å bytte mellom flerklikks- og XT9-modus når du bruker kompakt QWERTY- eller telefontastaturoppsettet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Legge inn ord med prediktiv tekst

Endre til liggende skjermtastatur

Når du legger inn tekst, kan du velge å bruke liggende retning på skjermtastaturet.

Merk:
  • Avmerkingsboksen STARTSIDE > MENU > Innstillinger > Lyd og skjerm må velges for at skjermretningen skal endres automatisk.
  • Det liggende tastaturet er ikke støttet i alle programmer.
Legg telefonen over på siden hvis du vil bruke et større tastatur som enkelt lar deg bruke to tomler.
0 personer fant dette nyttig