KOMME I GANG
Ordne eller fjerne widgets og ikoner på startskjermbildet
KOMME I GANG

Ordne eller fjerne widgets og ikoner på startskjermbildet

Ordne widgets og ikoner på startskjermbildet for å skaffe plass til å lese flere elementer på startskjermbildet. Du kan også fjerne widgets og ikoner du ikke bruker ofte.

Flytte en widget eller et ikon

  1. Trykk på og hold widgeten eller ikonet. Telefonen vil deretter vibrere. Ikke løft fingeren.
  2. Dra widgeten eller ikonet til en ny plassering på skjermen. Ta pause på venstre eller høyre kant av skjermen for å dra widgeten eller ikonet over på et annet panel på startskjermbildet.
  3. Når widgeten eller ikonet er der du ønsker det, løfter du fingeren.
  4. Hvis det vises en melding om at det ikke er plass til å plassere widgeten eller ikonet, drar du elementet til høyre eller venstre igjen til et annet panel på startskjermbildet.

Fjerne en widget eller et ikon

  1. Trykk på og hold widgeten eller ikonet. Telefonen vil deretter vibrere. Ikke løft fingeren.
  2. Dra widgeten eller ikonet til Telefon-knappen. Telefon-knappen endres til en Fjern-knapp og blir rød.
  3. Når widgeten eller ikonet også blir rødt, løfter du fingeren.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
313
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-legend
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER