KOMME I GANG
Justere volumet
KOMME I GANG

Justere volumet

Justering av ringevolumet endrer volumnivået til telefonens ringetone, mens justering av medievolumet endrer volumnivået til lydvarsler, musikk eller videoavspilling.

Justere ringevolumet

Merk: Hvis du raskt vil sette telefonen i stillemodus eller vibrasjonsmodus, trykker du på og holder av/på-knappen og klikker på Stillemodus eller Vibrasjonsmodus på alternativmenyen.
 • Trykk på knappene VOLUM OPP eller VOLUM NED på telefonens venstre panel for å justere ringevolumet til ønsket nivå. Ringevolum-vinduet vises på skjermen for å vise lydnivåene.
 • Når du er på det laveste ringevolumnivået (Stillemodus), trykker du på VOLUM NED én gang for å sette telefonen i vibrasjonsmodus. Telefonen vibrerer. vises på statuslinjen.
 • Mens du er i vibrasjonsmodus, trykker du på VOLUM OPP en gang for å bytte til stille modus. vises på statuslinjen.

Justere medievolumet

 • Når du spiller musikk eller ser på video, trykker du på knappene VOLUM OPP eller VOLUM NED på telefonens venstre panel for å justere medievolumet. Medievolum-vinduet vises på skjermen for å vise lydnivåene.
 • Du kan også justere medievolumet på skjermbildet Innstillinger.
  1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Lyd og skjerm > Medievolum .
  2. Når vinduet Medievolum vises, flytter du glidebryteren til venstre for å redusere volumet eller til høyre for å øke det.
  3. Klikk på OK for å lukke vinduet.
 
personer fant dette nyttig
313
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-legend
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER