Innstillinger og tjenester
Beskytte SIM-kortet ditt med en PIN-kode
Innstillinger og tjenester

Beskytte SIM-kortet ditt med en PIN-kode

Du kan beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk ved å utstyre det med en PIN-kode.
Sørg for at du har leverandørens standard PIN-kode for SIM-kortet før du fortsetter.
  1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger.
  2. Rull nedover skjermen, og klikk på Sikkerhet > Sett opp SIM-kort-lås.
  3. Merk av for Lås SIM-kortet.
  4. Skriv inn standard PIN-kode for SIM-kortet, og velg deretter OK.
  5. For å endre PIN-koden for SIM-kort velger du Endre SIM-PIN-kode.
Tips: Nødsamtaler kan foretas når som helst, uten at det kreves PIN-kode.

Gjenopprette et SIM-kort som har blitt sperret

Hvis du skriver inn feil PIN-kode flere ganger enn maksimalt antall tillatte forsøk, blir SIM-kortet “PUK-låst”. Du trenger en PUK-kode for å gjenopprette tilgang til telefonen. Denne koden kan du ha fått av mobiloperatøren din da du mottok SIM-kortet.
  1. På skjermbildet Telefonoppringing angir du PUK-koden og klikker på Neste.
  2. Skriv inn den nye PIN-koden du vil bruke, og klikk deretter på Neste.
  3. Angi den nye PIN-koden igjen, og klikk på Neste.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
380
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-gratia
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER