Innstillinger og tjenester
Sende informasjon ved hjelp av Bluetooth
Innstillinger og tjenester

Sende informasjon ved hjelp av Bluetooth

Du kan bruke Bluetooth til å overføre informasjon mellom telefonen og en annen Bluetooth-aktivert enhet, for eksempel en telefon eller notisbokdatamaskin. Du kan sende følgende typer informasjon, avhengig av enheten du sender til:
 • Bilder og videoer
 • Kalenderhendelser
 • Kontakter
 • Lydfiler

eFør du begynner, setter du mottaksenheten i synlig modus. Du må kanskje også sette den til “Motta stråler” eller “Motta filer”. Se enhetens dokumentasjon hvis du vil ha instruksjoner om mottak av informasjon om Bluetooth.

Første gang du overfører informasjon mellom telefonen og en annen enhet må du angi eller bekrefte et sikkerhetspassord. Etter det er telefonen og den andre enheten paret, og du må ikke lenger utveksle passord for å overføre informasjon.
 1. På telefonen åpner du applikasjone som inneholder informasjonen eller filen du vil sende.
 2. Følg trinnene for typen element du vil sende:
  Fotografier og videoer du har tatt Etter at du har tatt et fotografi eller video, går du til forhåndsvisningsskjermbildet Kamera, klikker på Del-knappen og klikker på Bluetooth.
  Fotografier eller videoer
  1. Velg et album i kategorien Album i Galleri-applikasjonen.
  2. Klikk på Del-knappen , og klikk deretter på Bluetooth.
  3. Velg elementene du vil dele, og klikk på Neste.
  Kontakt
  1. I kategorien Alle i Kontakter-programmet trykker du på og holder en kontakt og klikker på Send kontakt som vCard.
  2. Klikk på pil ned-ikonet, og velg Bluetooth fra listen som vises.
  Kalenderavtale eller -hendelse I dagvisning, dagsorden- eller ukevisning trykker du på og holder hendelsen og klikker deretter på Del vCalendar > Bluetooth.
  Musikkspor Med sporet vist på skjermbildet Spiller nå trykker du på MENU og klikker på Del > Bluetooth.
  Taleopptak På hovedskjermbildet for Taleopptak klikker du på Del-knappen , og klikker på Bluetooth.
 3. Slå på Bluetooth hvis du blir bedt om å gjøre det.
 4. Hvis du ikke har paret med mottaksenheten tidligere, klikker du på Søk etter enheter.
 5. Klikk på navnet til mottaksenheten.
 6. Hvis du blir bedt om det, godtar du tilkoblingen på mottaksenheten og angir samme passord både på telefonen og den andre enheten.

  Angi det samme passordet på telefonen og den andre enheten, eller bekreft det automatisk genererte passordet.

 7. På mottaksenheten godtar du filen.

Hvor sendt informasjon blir lagret

Når du sender informasjon fra telefonen ved hjelp av Bluetooth, avhenger lagringsplasseringen av typen informasjon og mottaksenheten.

Hvis du sender en kalenderhendelse eller kontakt, blir elementet normalt lagt til direkte i det tilsvarende programmet på mottaksenheten. Hvis du for eksempel sender en kalenderhendelse til en kompatibel telefon, vises hendelsen i telefonens kalenderapplikasjon.

Hvis du sender en annen filtype til en Windows-datamaskin, blir den normalt lagret i Bluetooth Exchange-mappen innenfor dine personlige dokumentmapper.

 • På Windows XP kan banen være: C:\Documents and Settings\[ditt brukernavn]\My Documents\Bluetooth Exchange.
 • På Windows Vista kan banen være: C:\Users\[ditt brukernavn]\Documents.
 • I Windows 7 kan banen være: C:\Brukere\[ditt brukernavn]\Mine dokumenter\Bluetooth Exchange-mappen

Hvis du sender en fil til en annen enhet, kan den lagrede plasseringen avhenge av filtypen. Hvis du for eksempel sender en bildefil til en annen mobiltelefon, kan den lagres i en mappe kalt “Bilder”.

 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
380
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-gratia
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER